Korraldaja jätab endale õiguse teha kavas muudatusi